test

Връстници обучаваха връстници в Мездра

Младежки работници от Националното сдружение на младежките работници в България обучиха повече от петдесет ученици от Община Мездра в четири тематични

Прочетете повече