Властите в Турция предприемат различни мерки за спряване с горските пожари

Властите в Турция предприемат мерки за справяне с горските пожари. За да бъдат предотвратени пожарите през настоящия летен сезон, валийството

Прочетете повече