За нас | TV7

TV7 е българска политематична телевизия с национално покритие. Тя е основният канал в групата канали TV7, NEWS7 и SUPER7, която започна излъчването си в края на 2005. От септември 2013 програмата на телевизията се разпространява цифрово на територията на цялата страна, като достига 96,2% покритие по население.

Съдържанието на TV7 отговаря на най-високите стандарти за телевизионна продукция и е насочено към широка аудитория. Телевизията е една от водещите електронни медии в новинарския сегмент – журналистическият екип подготвя емисии новини с често изпреварваща останалите медии информация. Включванията на живо „от мястото на събитието“ дават реална картина за събитията в момента на тяхното случване. Публицистичните предавания на TV7 са мястото на първите коментари и анализи от страна на политици, общественици, социолози , авторитети и представители на гражданското общество на най-важните събития от деня и седмицата. Ток шоу програмите дават един по-различен и свеж поглед към темите от ежедневието, към света на модата, звездите, здравословния начин на живот. Риалити форматите, излъчвани по TV7, се радват на голям зрителски интерес. Факт е, че в тях участват най-известните личности и актуални звезди, поставени в нестандартни за тях ситуации. Развлекателният сегмент се радва да изключително добър подбор на филми и сериали. Телевизията отделя особено голямо внимание на българските продукции, като в ефира на TV7 родните сериали и телевизионните игри се превръщат в телевизионни събития.

През юни 2007 беше регистриран и SUPER7 – първият изцяло български телевизионен канал, излъчващ програми, предназначени за деца и юноши.

През март 2013 стартира и информационният канал NEWS7, който подписа споразумение за партньорство и консултации с Turner Broadcasting, компанията – майка на CNN International.

Гледайте TV7 в национален ефир и в реално време на сайта на телевизията: www.tv7.bg. Ние сме изключително активни и в социалните мрежи. Посетете и харесайте Facebook страницата ни: www.facebook.com/TV7Bulgaria, за да се информирате за всичко по-важно, което се излъчва по TV7 – предавания, новини, интервюта и коментари. Ако станете очевидци на нещо, което според вас е новина, очакваме да го споделите с нас на e-mail: [email protected]. Имате възможност да станете и наш репортер, като се включите в инициативата ни iРепортер. Снимайте и ни изпратете фотос или видео на събитието, на което сте станали свидетели, придружени с най-важната информация. Материалът ще бъде публикуван в секцията за авторски новини в нашия сайт.


 

ABOUT US

TV7 is a Bulgarian polythematic television channel with a national coverage. It is the main channel in the group of channels TV7, NEWS7 and SUPER7 which starts its broadcasting at the end of 2005. Since 2013 the program of the television is being processed digitally on the territory of the whole country while reaching 96.2% of population coverage.

The content of TV7 is in accordance with the highest standards for TV production and is directed towards the wider audience. The television is one of the leading electronic media in the news segment – the team of journalists prepares news emissions which are often the first to provide certain information to the public. The live TV coverage from the “scene” gives a real picture of the events at the moment when they are happening. The publicist shows of TV7 are the place for the first commentaries and analysis of politicians, public people, sociologists, professionals and representatives of the civil society regarding the most important events of the day and week. Moreover, the talk shows have more different and fresh look at the daily topics, the world of fashion, celebrities and healthy lifestyle. Also, the reality formats broadcasted on TV7 have a large audience. It is a fact that the most famous people and current celebrities are participating in them while being put in unusual situations. Furthermore, the entertaining segment has a very good selection of movies and series. The television pays special attention to Bulgarian productions, thus, the series and TV games made in Bulgaria are turning into TV events.

In June 2007 SUPER7 was also registered – the first fully Bulgarian television channel airing programs for children and teenagers.

In March 2013 started the information channel NEWS7 that has an agreement for affiliation and consultation with Turner Broadcasting, the mother-company of CNN International.

You can watch TV7 in the national air and also live on the website of the television: www.tv7.bg.

We are also exceptionally active in the social networks. You can visit and “like” our Facebook page on www.facebook.com/TV7Bulgaria where you can inform yourself about all the important things shown on TV7 – shows, news, interviews and commentaries.

If you have become a witness of something which you believe to be news we expect you to share it with us on e-mail [email protected]. You also have the opportunity to become one of our reporters by taking part in our initiative iReporter. Shoot and send us a photo or video of the event which you have witnessed accompanied with the most important information. The material will be published in the section for authors’ news on our website.