Извършени са 4600 проверки за добив на дървесина

От Министерство на земеделието съобщават за около 4600 извършени проверки от служители от държавните горски предприятия за четири дни. Те са осъществени в периода между 17 и 20 юни. В резултат на това са направени 49 акта и 12 констативни протокола.

Инспекторите са извършили 1852 проверки по Закона за горите. През контрол са преминали 814 обекти за добив на дървесина, 746 превозни средства, 16 ловци, един риболовец и 278 други физически лица. Служителите са направили 16 акта и са задържали 69,10 пространствени кубически метра дърва.

102 екипа на Регионалните дирекции по горите са извършили близо 2780 инспекции в цялата страна. Те инспектираха 190 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 1000 превозни средства, 530 обекта за добив на дървесина, 250 риболовци и 800 физически лица. Съставени са 12 констативни протокола и 33 акта,  като са задържани са над 7 кубика дърва за огрев и един моторен трион.

Нарушенията са за добив на дървесина от горски територии, за които не е издадено позволително за сеч; сеч на немаркирани дървета; транспортиране и съхранение на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина; транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи или неснабдени с GPS – устройства; неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на обекти за складиране и преработване.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари