Интерконекторът Гърция-България е свързан с газопреносната мрежа

На 16-ти и 17-ти август се извърши свързването на интерконектора Гърция-България с българската национална и транзитна газопреносна мрежа. Свързването на инфраструктурата на двата независими преносни оператора за България – ICGB и „Булгартрансгаз“, е извършено в близост до Стара Загора с три златни заварки.

Сега физическият пренос на газ по съоражението е технически обезпечен, защото газопроводът IGB е свързан със съседните оператори в двете държави. Самият газопровод и всички прилежащи наземни съоражения са готови за работа – завършени, технически годни и тествани с реални количества природен газ.

По-рано през тази година IGB се свърза успешно с Трансадриатическия газопровод (TAP) при газоизмервателната станция на газопровода до гръцкия град Комотини.

Газовата връзка с южната ни съседка Гърция е във финален етап на реализация преди въвеждането ѝ в търговска експлоатация. Това въвеждане е планирано за началото на предстоящия отоплителен период – в началото на октомври. С това се повишава сигурността относно доставките на природен газ, осигурява се диверсификация на източниците на газ за България и за целия регион на Югоизточна Европа. Газопроводът ще свърже България с Южния газов коридор и има отлична синергия с други големи енергийни проекти като TAP, TANAP, EastMed и LNG терминала в Александруполис.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари