Около 5600 украинци са започнали работа на трудов договор

Това е най-високият процент на интегрирани бежанци.

От началото на войната в Украйна, в България са пристигнали над 330 000 украинци. В страната бяха настанени над 115 000 души, а днес около 78 000 живеят в България. Половината от тях са настанени в държавни бази и хотели, заради новата хуманитарна програма.

Над 5600 украински граждани са наети под временната закрила в България, което се равнява над 15% от работещото население на бягащите от войната. Служителите са разпределени в почти всички области на страната.

Секторите на работа се разширяват в следните направления: от хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности до строителни и професионални дейности и научноизследователска и ИТ. В началото на кризата ИТ секторът заяви, че има нужда от около 30 000 служители, а текстилната индустрия може да приеме около 20 000. Украинците са назначени в различни индустрии в различни квалификации, според опита и възможностите им.

Допълнителни мерки за заетост:

На 6 юни Агенцията по заетостта стартира програма за подпомагане на украински бежанци с временна закрила у нас. 356 лв. за 3 месеца ще бъдат предоставени за наеми и режийни разходи на украински граждани, започнали работа в България.

През периода на субсидирана заетост работодателите ще получават средства за възнаграждение на заети украинци в размер на минималната работна заплата (710,00 лв.) и дължими осигуровки за сметка на работодателите, както и стимули за покриване на разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари