Проекти финансират селските райони

До 25.11 българските общини ще могат да кандидатстват за подобряване на пътната инфраструктура и на водоснабдителните системи по Програма за развитие на селските райони. Общият бюджет на двете мерки е 100 млн.лева, като парите са разделени по 50 млн. за пътища и за водоснабдяване.

Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) откри две процедури – за “Строителство, реконструкция или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения” и за “Изграждане, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения”.

Това финансиране цели да подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. Също така, трябва да бъде подобрен достъпът до качествена и чиста питейна вода. Подобрената инфраструктура ще развие икономиката в селските райони и ще спре обезлюдяването им.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари