Юристите ще полагат държавен изпит при завършването си

Студентите със специалност „Право“ ще държат държавни изпити когато завършват. Това важи за юридическите факултети на територията на България, според Наредба за единните държавни изисквания, която бепе приета днес. Чрез нея отново е потвърдено изискването за задължително петгодишно обучение по професията, а завършилите студенти ще придобият степен „магистър“.

В Наредбата се потвърждават и условията за записването на специалност „Право“. Към бала на кандидат-студента ще влиза и оценката от държавния изпит по БЕЛ.

Когато се сформира състезателен бал на студента, ако дипломата за средно образование е била издадена още преди въвеждането на държавните изпити, тогава ще се счита общият успех от дипломата.

Студентите от 2-ри до 5-ти курс ще имат право да създадат правни клиники, предназначени за практическо обучение на студентите си, като се въвежда и нова дисциплина -„Защита на правата на човека“.

В документа са посочени и уменията, които студентът трябва да придобие по време на обучението си, както и възможността, която ще имат юридическите факултети и тя е да могат да разкриват специализирани магистърски програми за дипломирани юристи.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари