Какво представлява проверката на кредитната история?

Тегленето на заем е свързано с определени процедури, които трябва да бъдат спазени. Проверката на кредитната история е сред задължителните стъпки, споделят от Cash Credit. По този начин се прави оценка на риска, която е индивидуална за отделните клиенти. За да е кредитоискателят надежден кандидат за финансиране, той трябва да има добро досие, което винаги си изисква от банките.

Кога е нужно да се извърши проверка на кредитната история

Небанковите организации допускат потребители с лоша финансова история и силна задлъжнялост – в този случай е възможно да се отпуснат кредити в малки размери, които да могат да се връщат лесно предвид натрупаните до момента дългове. Условията за отпускането на малки суми са минимални, като преди това отново се прави проверка на така нареченото ЦКР. Ето кога това е нужно:

  • обстойна проверка на кредитната история се прави, когато клиентът иска да изтегли нов заем за стокови или други разходи – преди да му бъде отпусната сумата, се извършва анализ на “стажа” му като кредитоискател, ако такъв има. Целта на кредитодателите е да получат гаранция, че отпуснатите средства ще бъдат върнати заедно с лихвата и то в нормални срокове. За фирмата е важно да получи сигурност, че ще успее да прибере дадените пари, така че да запази добрата си рентабилност;
  • друга причина за извършването на проверка на кредитната история е когато банката иска да потвърди платежоспособността на своите клиенти, за които е важно да са в състояние да плащат вноските си. Но можем и самите ние да направим такава справка – ако сме теглили пари от няколко места и в някакъв момент вече не знаем на кой какво дължим;
  • поръчителите също е добре да следят движенията по заема – проверката се прави, ако са в ролята на поръчители и искат да са сигурни, че основният платец обслужва дълга си коректно.

Статусът ни като кредитоискатели е важен за това да имаме достъп до разнообразни финансови продукти. Информация за него можем да получим онлайн или на място в офис, като е важно да се отбележи, е можем да направим справка само за себе си или за друг платец, на които сме станали поръчител.

Какво включва тя

Личните данни се пазят строго, за да не се стига до злоупотреби. Именно затова е добре да внимаваме при предоставянето на своите документи пред трети лица, за които не сме сигурни, че могат да се придържат към желаната от нас конфиденциалност. Ако искаме да проверим своят статус, можем да подадем заявление лично в централата на БНБ в град София. Всеки има право на една такава справка в рамките на година, която е безплатно. При необходимост от повторна проверка на историята следва да се заплатят някои такси.

Кредитната история може да се провери и онлайн. В случая е нужно да имаме електронен подпис и с него да извършва желаните от нас справки. Процедурата не се свързва с разходи, освен ако не искаме да я повторим – тогава се плаща символична сума, след което се изпраща и актуално кредитно досие.

Що е то ЦКР

Тази абревиатура е много често срещата във финансовите среди и е добре да сме наясно с нейното значение. Централен кредитен регистър – това е онова място, където се пазят всички поверителни данни, свързани с кредитната история на всеки един длъжник на банки, небанкови институции и лизингови компании. Информацията включва размера на изтегления заем, неговия срок, дължимото и начина му на обслужване.

Ако по някаква причина потребителят е забавил плащанията, това се отбелязва в неговото досие, за да могат различните институции да имат достъп до данните. При наличието на действащи дела или такива в миналото, същите отново се отбелязват в ЦКР-то на кредитоискателя – базата данни подлежи на ежемесечна актуализация, за да могат службите да извършват адекватна проверка при необходимост.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари