Нидерландия вероятно ще иска изключение от правилата на ЕС за миграцията

Нидерландия има ново правителство, оглавено от Дик Шууф, с подкрепата на коалиция от 4 партии и то най-вероятно ще потърси начин за изключение от правилата за миграцията на ЕС.

В коалиционното споразумение се предвиждат мерки за ограничаване на миграцията чрез механизми, свързани с намиране на жилище, здравеопазване, образование, социална сфера. Такива например са по-стриктни административни процедури, депортация на хора без валидни разрешителни за пребиваване и незабавно връщане на мигранти без редовни документи, които са задържани на белгийската или немската граници.

В програмата се предвижда и „клауза за изключение от европейската политика за даване на убежище и миграция, която ще бъде предадена на Европейската комисия колкото е възможно по-скоро.“

Тази молба, която още не е официално представена, съвпада с окончателното одобрение на Новия пакт по миграцията – най-новата регулация на ЕС. Тя отне почти 4години, за да се създаде, а новината, че Нидерландия – една от държавите основателки на ЕС, има намерение да търси изключение от тази регулация, беше посрещаната със скептицизъм.

Клаузи, които правят изключение за някоя държава от дадена политика са рядкост в ЕС. Дания има две такива: за изключение от еврозоната и от зоната за свобода, сигурност и правосъдие (АFSJ). Ирландия същи има две, за АFSJ и за Шенгенското пространство. Полша има една: изключение от практическото приложение на Хартата за Фундаменталните права.

В същността си, ЕС е система от общо правила, които трябва да бъдат прилагани от всички страни-членки, за да се подсигури функционирането на блока.  Дания, Ирландия и Полша изказват своите причини за изключение от политиките на ЕС, както и има подписани споразумения за тези изключения.

Според експерти по европейско право, изключение от дадена регулация не може да има след като тази регулация е вече приета. Всички съществуващи изключения досега са създадени при приемането на страните в блока, или при ревизия на съществуващите договори. Възможно е да има изключение и докато се договаря определена регулация, но Пактът по миграцията вече е приет.

Европейската комисия  не коментира политическата програма новото правителство на Нидерландия, но посочи, че в последното гласуване за Новия Пакт, от 14 май, Нидерландия гласува „за“ по всички текстове. Според правилата, веднъж приета, всяка такава регулация трябва да бъде въведена в националната политика и това е задължение на страните, което не може да бъде договаряно.

Източник: Euronews

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари