С над 27 % се е увеличил износът от България до април

Износът на България извън Европейския съюз се е увеличил с 27,5% до месец април, спрямо същия период на 2021 г. Той е около 9,224 млрд. лева. Главните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, САЩ, Северна Македония, Обединеното кралство, Китай и Египет, които представляват 52,6% от износа за трети страни.

Част от ръста се дължи на по-високите производствени цени в резултат на инфлацията. Най-голям е ръстът в секторите „Минерални горива, масла и свързани продукти“ (198,3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (141,8%), а спад – в сектор „Стоки, класифицирани основно по вид на материала“ (14,4%).

Вносът от януари до април нараства повече – с 58,3% на годишна база и възлиза на 14,385 млрд. лева. Най-голяма е стойността на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. Русия традиционно заема водеща позиция по данни за вноса на природен газ, чиито доставки обаче бяха прекратени в края на април.

През четирите месеца най-голям е ръстът на вноса отново в двата сектора, където най-голям е ръстът на износа – „Минерални горива, масла и свързани продукти“ (151,3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход „(138,7%). Не се наблюдава спад в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари – април 2022 г. е отрицателно и възлиза на 5.160.3 млрд. лева.

За периода януари – април 2022 г. от България са изнесени стоки за общо 28,781 млрд. лв., което се равнява на 33,6% повече спрямо същия период на 2021 г.

Вносът за четирите месеца възлиза на 32,678 млрд. лв., или с 40,5% повече спрямо същия период на 2021 г.

guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари