Пред имението на Тръмп се събраха много негови последователи, в знак на протест срещу несправедливата според тях акция.